Gang Słodziaków


KONKURS EDUKACYJNY „SZKOLNE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW”
Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego „Szkolne przygody Gangu Słodziaków”. Jego głównym celem jest kształtowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów młodszych klas.
Akcja składała się z II etapów. Pierwszym z nich było zorganizowanie „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania”. Wcześniej wszystkie dzieci otrzymały mini-albumy na naklejki inspirujące do codziennego czytania.
W drugim etapie chętni uczniowie wykonali prace plastyczne, polegające na narysowaniu lub napisaniu własnej historii o dalszych przygodach książkowych bohaterów.
Uczniowie klasy I i II przystąpili do szkolnych obchodów „Ogólnopolskiego Dmia Głośnego Czytania” w dniu 22 października. W uroczystości uczestniczyły wychowawczynie klasy I i II, bibliotekarz szkolny oraz specjalnie zaproszony gość, leśniczy.
Na początku zajęć leśniczy przeczytał uczniom opowiadanie „Lis Lucek”
z książki Renaty Piątkowskiej „Gang Słodziaków”. Po wysłuchaniu fragmentu książki i krótkiej dyskusji z uczniami, leśniczy opowiedział o swojej pracy, zwierzętach żyjących w polskich lasach oraz za pomocą specjalnej tablicy przedstawił odgłosy zwierząt z polskich lasów. W dalszej części leśniczy zorganizował dla uczniów zajęcia aktywizujące oraz specjalną grę, w której wzięli udział wszyscy uczniowie i odpowiadali na pytania związane z lasem, gospodarką leśną i ochroną przyrody. Uczniowie zostali obdarowani przez leśniczego nagrodami, zaś nauczyciele wręczyli zakładki do książek uczniom, którzy zdobyli wszystkie naklejki w swoich albumach i przeżyli wraz ze swoją rodziną czytelniczą przygodę, Wychowawczynie obydwu klas zorganizowały na lekcjach także konkurs nowych przygód Gangu Słodziaków. Jako nagrody wykorzystano maskotki Gangu Słodzoiaków.

Szkoły uczestniczące w tej akcji mają szansę na dofinansowanie na zakup księgozbioru do biblioteki szkolnej oraz nagrody rzeczowe
dla poszczególnych klas.


                                              Koordynator projektu Alicja Postawka