100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI


100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI –
działania w naszej szkole

W związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza szkoła włączyła się w szereg działań z tego zakresu:
1. III 2018r. – przedstawienie pt. „Od Lecha do Piasta” - 3 legendy
o powstaniu państwa polskiego przygotowane przez szkolny teatr „Maska”. (Bożena Adamczyk)

2. 20 kwietnia 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku odbył się powiatowy konkurs "Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence". Konkurs został zorganizowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Naszą szkołę w kategorii zespół wokalny reprezentowali: Barbara Dziendziel, Emilia Sombrowski, Eryk Skupień, Karolina Gajer, Karolina Michna i Aneta Masarczyk. Zespół zdobył wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!!!
(Jolanta Lazar)

3. Fotoalbum – „ Tak budziła się Polska w mojej miejscowości” konkurs fotograficzny zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. (Joanna Rębiś)

4. Akademia „Dla Niepodległej – język polski – nasza mowa ojczysta” - VI 2018r.; akademia przybliżająca piękno języka polskiego. (Bożena Adamczyk)
5. 25 IV 2018r. – konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych „Kto ty jesteś? Polak mały” organizowany przez Delegaturę w Rybniku. (Ewa Mazur)

6. IX 2018r. – wyjazd klas VI – VIII do kina na film „Dywizjon 303”. (Wiesława Durczok, Bożena Adamczyk)
7. X 2018r. – sprzątanie i odwiedzenie Grobu Ofiar Oświęcimia. (Joanna Rębiś, wychowawcy)

8. IX – XI 2018r. Z okazji doniosłej rocznicy 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie wokół szkoły uczniowie, nauczyciele
i rodzice zasadzili platan – drzewo na pamiątkę 100-lecia Niepodległej – będzie o tym przypominać tablica umieszczona obok zasadzonego drzewka. Pierwszą łopatę ziemi wsypał pan dyrektor Franciszek Marcol, a po nim pozostali nauczyciele, przedstawiciele uczniów i rodziców. Z tej okazji został też ogłoszony konkurs plastyczny „Platan – nasze szkolne drzewo”; klasy I – II wykonywały pracę plastyczną dowolną techniką, a klasy IV – VIII – album. Konkurs został rozstrzygnięty w listopadzie 2018r. (dyr. Franciszek Marcol, Jolanta Lazar, Lidia Kolosko)

 

9. 9 listopada 2018r. w szkole odbyła się uroczysta akademia zorganizowana z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Cała szkoła włączyła się
w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej” – o godzinie 11.11 wszyscy zaśpiewaliśmy „Mazurek Dąbrowskiego”. Podczas występów, do których włączyli się przedstawiciele wszystkich klas naszej szkoły przypomnieliśmy sobie historię naszej ojczyzny sprzed 1918r., czasy, kiedy nasz kraj był w rękach zaborców. Prześledziliśmy też wydarzenia ostatnich stu lat w Polsce, które różnie się dla nas – Polaków układały. Wszystkie te wydarzenia uczciliśmy wierszem, piosenką i tańcem. Było bardzo podniośle i uroczyście, jak na tak zacną rocznicę przystało. (Wiesława Durczok, Jolanta Lazar, Bożena Adamczyk)

10. 13 listopada 2018r. w przedszkolu odbyła się akademia z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. Świętując „Niepodległą”, grupa starszaków zorganizowała przedstawienie-uroczystość dla całej społeczności przedszkolnej. Dzięki zaprezentowanym w przedstawieniu wierszom i piosenkom patriotycznym dzieci rozwijały przynależność narodową, poszerzały wiedzę na temat wydarzeń historycznych związanych z naszą ojczyzną, a także wzbudzały szacunek do symboli narodowych. Na potrzeby uroczystości nauczyły się hymnu polskiego oraz poznały prawidłowe zachowanie oraz postawę podczas słuchania i śpiewania hymnu.

Uroczystość związana ze Świętem Niepodległości pomogła przybliżyć wychowankom znaczenie słów : „patriotyzm”, „ojczyzna”, „niepodległość”. To była dobra okazja do nauki, ale i przyjemnego spędzania czasu. (Ewa Mazur)

11. Podsumowaniem obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości był konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej „Kto ty jesteś? Polak mały”. Szesnaścioro uczestników z Przedszkola Publicznego w Zwonowicach, rywalizując w przyjaznej atmosferze, mogło się zmierzyć na scenie przedszkolnej, w obecności komisji oraz kolegów przedszkolnych. Z tej okazji przedszkolaki wykonają też plakat. (Ewa Mazur)

12. Finał konkursu epistolograficznego „Opowiem Ci o kraju moich dziadków”
30 października 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Katowicach rozstrzygnięto konkurs na list adresowany do kolegi i poświęcony wspomnieniom starszych pokoleń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W kategorii uczniów klas V-VIII szkół podstawowych III miejsce zajął uczeń klasy VII naszej szkoły – Dominik Dudek. Bardzo się cieszymy z tego wspaniałego osiągnięcia i serdecznie gratulujemy!!! (Bożena Adamczyk)

13. 14 listopada 2018r. – 14 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w przepięknym koncercie zespołu „Śląsk” zorganizowanym z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Koncert odbył się w Katowicach. (Jolanta Lazar)
14. 27 listopada 2018r. – udział 2 uczniów (z klasy I i II) w Międzyszkolnym konkursie recytatorskim „Ojczyzna wierszem pisana” organizowanym przez ZSP w Lyskach. (Wiesława Durczok, Hanna Dudek)