Ukradzione dzieciństwo


„Ukradzione dzieciństwo”, film „ Kinderlager Pogrzebin”
Miasto Racibórz, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
i Raciborskie Centrum Kultury w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowali i zaprosili na wystawę pt. „Ukradzione dzieciństwo”. Uroczyste otwarcie miało miejsce 5 września 2019 roku
w Raciborskim Centrum Kultury.


Uczniowie klasy VII i VIII z opiekunami – p. Bożeną Adamczyk i p. Wiesławą Durczok uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu.


Ekspozycja „Ukradzione dzieciństwo” przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Okres dzieciństwa, który został brutalnie przerwany przez politykę terroru prowadzoną przez okupantów, pozostawił ogromną traumę. Prezentowane są doświadczenia egzystencji ludzi w gettach, obozach przymusowej pracy, deportacji czy wstrząsające egzekucje.


Historia „ukradzionego” polskim dzieciom dzieciństwa nie kończy się w 1945 r. – ocalałe z pożogi wojennej, zarażały swoimi wspomnieniami kolejne pokolenia Polaków, przenosząc wojenną traumę do czasów współczesnych.


Po otwarciu i obejrzeniu wystawy, na której obecne były władze Raciborza oraz przedstawiciele Oddziału IPN w Katowicach, miała miejsce projekcja filmu dokumentalnego „Kinderlager Pogrzebin” wyreżyserowanego przez Krzysztofa Korwina-Piotrowskiego. Opowiada on historię obozu dla wysiedlonych polskich rodzin i ich losów w czasach II wojny światowej. Polenlager 82 Pogrzebin był jednym z kilkudziesięciu obozów utworzonych przez Niemców dla ludności polskiej. Funkcjonowały one na Śląsku od czerwca 1942 do 1945 roku. Polenlager
w Pogrzebieniu przekształcono w obóz dla dzieci 11 września 1943 roku. Osadzono w nim 220 dzieci do lat 16 oraz 12 niemowląt, które zostały odebrane rodzicom wysłanym do obozów koncentracyjnych. Kinderlager zlikwidowano w październiku 1943 roku, przenosząc osadzonych do innych obozów. Do dziś nieznane są wszystkie ofiary oraz losy dzieci umieszczonych w niemieckich rodzinach.


Film był bardzo wzruszający, na twarzach wielu widzów pojawiły się łzy wzruszenia i chwila zadumy.


Dla nas – mieszkańców Śląska jest to temat bardzo bliski, ten obóz znajdował się niedaleko naszej miejscowości. Warto poznawać historię naszego kraju,
a zwłaszcza własnego regionu.