Uroczysta Msza święta


20 września 2014 roku o godzinie 10.00 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Zwonowicach Msza święta celebrowana przez Księdza Proboszcza Józefa Frelicha zainaugurowała uroczyste, jubileuszowe obchody stulecia naszej szkoły. Uczestnicy uroczystości przybyli do kościoła, zajmując miejsca w ławkach. Poczet sztandarowy pod opieką pani Wiesławy Durczok
i uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili się przed kościołem. Ksiądz proboszcz Józef Frelich z ministrantami dołączył do zebranych przed kościołem i wspólnie w uroczystej procesji weszli do środka. Na początku procesji krzyż, za nim poczet sztandarowy, uczniowie, nauczyciele, ministranci 
i kapłan. Po wejściu do kościoła poczet sztandarowy zajął miejsce po prawej stronie ołtarza, bokiem do wiernych, a uczniowie z wychowawcami i pozostali nauczyciele zajęli przeznaczone dla nich miejsca w ławkach.
W uroczystej Eucharystii wzięli udział także parafianie.

Msza święta rozpoczęła się znakiem krzyża. Pan Dyrektor Franciszek Marcol w komentarzu wstępnym zaznaczył, że nie sposób przywołać, wspomnieć wszystkich ludzi, których w ciągu stu lat historii szkoły było nie mało i dlatego sprawowana za nich i obecnych w kościele Msza święta jest najlepszym podziękowaniem za wszelki trud. Powitał wszystkich uczestników uroczystości, życząc przeżycia niezapomnianych chwil. Następnie ksiądz proboszcz przedstawił intencję Mszy świętej dziękczynnej; z okazji 100 – lecia szkoły, o światło Ducha Świętego dla nauczycieli i uczniów oraz za zmarłych nauczycieli, pracowników i absolwentów.
W oprawę uroczystej Eucharystii włączyła się cała społeczność szkolna. Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian odczytała pani Wiesława Durczok. Psalm zaśpiewał uczeń Piotr Marcol. W wygłoszonej homilii ks. proboszcz nawiązując do życia patrona szkoły ks. Konstantego Damrota wskazał na przekazywane przez niego wartości, którymi powinni kierować się wychowankowie naszej szkoły.
Modlitwę wiernych, w której powierzono Bogu rodziców, wychowawców, uczniów, zmarłych, którzy związani byli ze szkołą i wszystkich uczestników Eucharystii odczytali kolejno: Paulina Granieczny, Tomasz Hanusek, Zuzanna Bochenek, Adrian Dudek i Zuzanna Gawlik. W procesji z darami do ołtarza podeszli; Dawid Tebel, który przyniósł Kronikę szkoły, Alicja Krzykus niosąca podręczniki szkolne i Wiktoria Głombica Pismo Święte. Dary ofiarne: chleb, wino i woda niesione były przez panią Urszulę Żyła, jej córkę panią Ewę Mazur i wnuczkę Natalię Mazur. Komentarz do procesji z darami odczytała uczennica klasy piątej Joanna Kuszpińska.
Zgromadzeni w kościele wyrazili swoją wdzięczność Bogu, za tak wspaniały jubileusz słowami uroczystego hymnu Ciebie Boże wielbimy. Podziękowanie ludziom odczytała pani Sabina Kaczmarczyk, przewodnicząca Rady Rodziców. Po zakończeniu Eucharystii zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice udali się do szkoły.