"ŚLUBUJĘ CI SZKOŁO"


29 października w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci z klasy I. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym, oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców. Następnie „pierwszoklasiści” uroczyście ślubowali na sztandar szkoły:

Obiecuję być pilnym i obowiązkowym uczniem, aby sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Obiecuję

Obiecuję być miłym i dobrym uczniem, aby wszystkim było ze mną dobrze.
Obiecuję

Obiecuję tak zachowywać się w szkole, aby nie zasmucać rodziców
i nauczycieli.

Obiecuję

Dyrektor szkoły pan Franciszek Marcol dokonał ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zwonowicach"

Z okazji tej uroczystości wychowawczyni klasy pierwszej pani Jolanta Lazar wręczyła uczniom dyplomy.

Ten dzień z pewnością na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich drogowskazem na długie lata szkolne.